TriffiQ Företagsprofilering – kvalitetssystemet ”TVS”

TriffiQ Företagsprofilering är nu en av få i återförsäljarledet, inom våra affärsområden profilering/presentreklam och profil/arbetskläder som har kunskap och arbetar efter komplett kvalitetssystem, och då skall man tänka på att det finns ca 2500 återförsäljare runt om i Sverige.
Vi arbetar enligt vårt verksamhetssystem ”TVS” som står för TriffiQ Verksamhets System.

Artikel i branschtidningen PRomotion nr 2, 2012
Ladda ner artikel (pdf)

TriffiQ är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar    
Anslutningsbevis 2014 FTI (pdf)

Kvalitetssäkring

TriffiQ ställer följande krav på sig själva samt leverantörer för att säkerställa kvalité och funktion.

  Krav på våra leverantörer vad gäller kvalitétssäkrade artiklar/kläder som uppfyller våra krav på slitstyrka, sömmar samt hantering av eventuella reklamationer.
  Leverantören skall på anmodan kunna visa upp certifikat/intyg på kvalitetskrav som ställs.
  Krav på oss själva att Ej leverera produkter som Ej motsvarar kundens krav på kvalite och funktion.
  Detta uppnås genom att:
  Utse en projektledare för det aktuella projektet
  Skapa en projektplan med tidsplanering
  Göra en egen arbetsskiss/beställningsunderlag på deras utvalda artiklar med applicerad loggo.
  Detta säkerställer att tryck /loggo alltid appliceras på samma sätt samt att kunden har sin egen kollektion ”kvalitetssäkrad”vad det gäller märkning.
  Tillsammans med kunden gå igenom krav, göra original enligt grafiska manualer samt skisser för godkännande samt eventuella utfallsprov.
  Kontrollera leveranser för att minska eventuella reklamationer.
  Eventuella reklamationer skall omgående åtgärdas,senast 24 timmar från det inträffade så att kunden känner goodwill & service.
  Erbjuda likvärdig vara och/eller kreditering.

Code of Conduct

Koncernövergripande policy för Alligo AB

Ladda ner Dokument (pdf)

CSR-Ansvarsfullt företagande

TriffiQ agerar ansvarsfullt för miljön, medarbetare, leverantörer, kunder, allmänhet och självklart kommande generationer.
Detta är för oss ett ”Ansvarsfullt företagande”.

Ansvarsfullt företagande grundar sig på många olika aspekter, vilka samverkar med en god ekonomi och lönsamhet som tryggar den långsiktiga affärsverksamheten.

Vår uppförandekod och policydokumenten är vägledande i arbetet med att ständigt förbättra och säkerställa det ansvarsfulla företagandet.

Läs mer (doc)