Vad är produktmedia?

Produktmedia är ett rätt nytt ord eller begrepp inom reklam. Det innefattar alla dess sorters produkter som förses med företagslogo eller logomärkning, färg och/eller design, i syfte att kommunicera ett specifikt varumärke eller företag.

I dagens digitala värld där papperstidningar ej är så lästa längre till förmån för sociala media blir det allt viktigare för företag att synas i den verkliga världen och inte bara i den virtuella. Här spelar produktmedia en istället stor roll.

Ordet produktmedia är ett samlingsnamn som både omfattar och är synonymt med alla begrepp som presentreklam, profilprodukter, promotionprodukter, profilkläder, arbetskläder, profilreklam, giveaways, reklamartiklar, företagsprofilering, promotionprodukter, företagsgåvor och företagspresenter.

Välkommen att kontakta oss på TriffiQ snarast, för att få hjälp med just din produktmedia.