Prisökningar från leverantörer

Eftersom USdollarkurs har stigit med ca 20% sen i höstas så har flertalet leverantörer aviserat en prishöjning från januari 2015.
Prishöjningar kommer att ske med ca 7-12 %.

Stockholm 2015-01-12 – TriffiQ Företagsprofilering AB