Prisjusteringar från 1 Februari 2017

Vi vill med detta brev informera Er om att vi från den 1 februari 2017 justerar de flesta av våra leverantörer sina priser.
I genomsnitt höjs priserna med ca 6,6 %.
Den avgjort största anledningen till prishöjningen är den extrema uppgången av den Amerikanska dollarn mot den svenska kronan.
Dessutom tillkommer väsentligt högre fraktpriser och ökade lönekostnader i
produktionsländerna.

TriffiQ Företagsprofilering AB