Företagsgåvor

Att ge en gåva till dina anställda är ett bra sett att visa din uppskattning över deras arbete.

Skatteregler för företagsgåvor

Gåvor till anställda är skattefria för de anställda om:

  • Värdet på gåvan inte överstiger 450 kronor inklusive moms (från och med inkomståret 2009). I värdet inräknas inte fraktkostnader. Om värdet är högre blir julgåvan skattepliktig från första kronan,
  • Gåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer om detta i Skatteverkets ställningstagande beträffande presentkort i gåva till anställda.

Läs mer om skatteregler för julgåvor till anställda hos Skatteverket

Våra experter på Företagsgåvor:
Tommy Hedlund, 08-684 05 229