GDPR

TriffiQ Företagsprofilering AB följer Personuppgiftslagen som bygger på EU-reglerna för
dataskydd, förkortat GDPR, som gäller från maj 2018. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas
enligt personuppgiftslagen som personuppgifter.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter (pdf)